Fira Barcelona

08004 Barcelona

Tel:
Fax:
E-mail:

Fira Internacional de Barcelona
CIF:
Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, Llibre I
Per a qualsevol consulta o petició relativa a dades de caràcter personal, i/o d'empresa, podeu adreçar-vos al correu