Per què exposar


OPORTUNITATS DE NEGOCI

 • 35.134 visitants professionals en l'última edició.
 • El 81,6% dels visitants intervenen en el procés de compra.
 • 94% dels visitants va mostrar la seva intenció de visitar la propera edició.

NETWORKING

 • Bta. es l'espai idoni per a relacionar-se amb compradors, distribuïdors, proveïdors, premsa especialitzada i professionals en general de la indústria alimentària.
 • 6 de cada 10 visitants van a Bta. pre trobar nous productes i/o proveïdors.
 • El 70% dels visitants professionals de Bta. 2012 va confirmar haver complert satisfactòriament els objectius de la seva visita.

INNOVACIÓ

 • Bta. és una plataforma de llançament de novetats tecnològiques per a un públic professional.
 • Més del 43% dels visitants tenen responsabilitats en I+D+i, Producció, Diseny, Marketing y Tècnic.

TENDÈNCIES

 • Més de 35.000 visitants de 85 països diferents.
 • Més del 10% de visitants procedeixen de mercatss llatinoamericans amb gran potencial.
 • Els visitants de l'àrea Mediterrània van créixer un 26% respecte l'edició anterior.

ACCEDEIXI A NOUS MERCATS

 • A Bta. descobrirá les últimes tendències de consum i les necessitats tecnològiques dels seus clients.
 • Només a España, cada any es llancen més de 1.100 nous productes que requereixen noves solucions tecnològiques.

IMATGE D'EMPRESA

 • La participació a Bta. reforça i fomenta el posicionamient dels seus productes i la imatge de la seva empresa en el sector de la indústria alimentària.
 • Bta. és l'escenari perfecte per presentar els valors de la seva marca a milers de potencials clients.
 • Més de la meitat dels visitants són propietaris, directores generals o caps de departament.

REFERENT DEL SECTOR

 • El 2015, Bta&Hispack será la major fira de tecnologia alimentaria d'Europa.
 • S'esperan més de 1.700 expositors i prop de 40.000 visitants de 85 països diferents.
 • 95.000 m2 dedicats a les últimes novetats en tecnologia i envasos per a l'alimentació i begudes.

MODEL D'ÈXIT

 • 9 de cada 10 expositors de 2012 confirmen que tornaran a Bta. el 2015.
 • El 80% dels expositors es mostra satisfet amb la seva participació a la fira.
 • El 94% dels visitantes tornarà a Bta.
 • El 68% dels expositors considera un èxit la celebració conjunta de Bta&Hispack. 

ATENCIÓ!

Com a expositor d'una fira d'Alimentaria Exhibitions, creiem que li convé saber que són moltes les reclamacions que s'han presentat en tot el món respecte a dos productes editorials. Es tracta de "FairGuide" (de l'empresa austríaca Construct Data Verlag AG),  "Event Fair"(Bratislava) i d'"Expo Guide" (elaborada a Mèxic). La situació afecta tant a salons organitzats per recintes firals, com per organitzadors privats, siguin nacionals o internacionals.

Per a assolir la seva finalitat, els autors de "FairGuide",  "Event Fair" i "Expo Guide" contacten amb expositors, als que envien impresos solicitant-los les seves dades, incloent en els formularis el nom del saló on l'empresa participa. La forma ambigua en que es presenta la informació, indueix a una associació errònia sobre l'origen de l'oferta publicitària, que molts expositors interpreten com un altre dels serveis que proporciona l'organizador firal.

"FairGuide",  "Event Fair" i "Expo Guide" aprofiten les setmanes prèvies a la inauguració de la fira, en les que s'ultimen els preparatius. Els seus documents estan redactats de forma poc clara, confonent a moltes companyies, que creuen haver rebut la fitxa per a incloure de manera gratuïta el seu nom al Directori Oficial en línia de la fira, quan en realitat se'ls ofereix contractar insercions publicitàries, per períodes de fins a tres anys, i sense possibilitat de rescissió.

A aquells que omplen algun d'aquests formularis i el remeten a "FairGuide" o a "Expo Guide", aquestes editorials els reclamaran uns elevats costos publicitaris. Només si es llegeix amb deteniment el formulari, pot descobrir-se al final, i en lletra petita, que es tracta d'un contracte que compromet a l'expositor a realitzar aquests pagaments. I, per a pressionar als que es neguen a pagar, després d'haver descobert l'engany, utilitzen els serveis de diverses empreses de reclamació de deutes, que actuen en connivència amb aquests mateixos editors.

Des d'Alimentaria Exhibitions, els recomanem que siguin molt curosos amb la documentació que els arriba. Preguem als expositors que rebin el formulari de subscripció a "FairGuide",  "Event Fair" o a "Expo Guide", que llegeixin curosament tot el seu contingut abans de signar-lo, per a estar segurs de que realment desitgen contractar el servei publicitari que els ofereixen.

Alimentaria Exhibitions no té cap relació amb aquests productes editorials, ni amb cap dels serveis publicitaris que proposen. Les nostres comunicacions són fàcilment identificables, i en cap cas els reclamaran cap pagament per aparèxier al Directori Oficial dels nostres salons.

Segueixi'ns

Àrea de l'Expositor

Gestioni la seva participació al saló a través de l'Àrea de l'Expositor